Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ауторска права / Copyright©

Страница сlvlucao.rs.sr полаже ауторска права на све властите текстуалне садржаје, видео записе и фотографије. Неовлаштено кориштење било којег дијела странице, без дозволе власника ауторских права, сматра се кршењем ауторских права и подложно је тужби.

Страница сlvlucao.rs.sr састоји се од властитих садржаја те линкова на спољне странице. Сви садржаји који нису ауторско дјело сlvlucao.rs.sr биће потписани од стране аутора дјела и написан њихов извор (текстови, фотографије). Уколико неко сматра да су одређеном објавом текста и/или фотографије повријеђена његова приватна, ауторска или друга права, молимо да нас обавијестите на clvlucao@.gmail.com те ћемо спорни садржај уклонити.

Све садржаје сlvlucao.rs.sr користи на властиту одговорност и не може се сматрати одговорним за било какву штету насталу кориштењем истог садржаја. Видео снимци пружени су искључиво за приватне сврхе. Забрањено је њихово даљње дистрибуирање, објављивање, продавање и слично, у дијелу или у потпуности. Кориштење било којег дијела наше странице графике или кода није дозвољено без писменог одобрења аутора или администратора.

2012 Сва права су задржана